Your browser is not fully supported. Please upgrade your browser.

Skip to main content
Chứng nhận Woolmark

Sử dụng sai nhãn Woolmark


Công ty Woolmark rất xem trọng vấn đề sử dụng sai nhãn hiệu. Công ty Woolmark sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ tính chính trực của các nhãn hiệu Woolmark, và sẽ điều tra tất cả các báo cáo về việc sử dụng sai có thể xảy ra.

Nếu bạn nhận thấy có bất kỳ nhãn Woolmark nào bị sử dụng sai, hãy báo cáo trường hợp đó bằng mẫu đơn dưới đây.

Mẫu đơn báo cáo sử dụng sai nhãn Công ty Woolmark (pdf 1995Kb).

Nhãn chứng nhận Woolmark là một trong những nhãn bảo chứng chất lượng dệt may nổi tiếng nhất thể giới, giúp người tiêu dùng yên tâm về hàm lượng sợi và là hình thức đảm bảo chất lượng. Chỉ có đơn vị được cấp phép Woolmark, sau khi đã đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và tính năng nghiêm ngặt, mới được sử dụng logo chứng nhận Woolmark trên sản phẩm của họ.

Vui lòng cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, gồm chứng từ, hình ảnh và/hoặc các hạng mục khác có thể hỗ trợ việc điều tra.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy gửi email tới misuse@wool.com hoặc liên hệ với văn phòng Woolmark địa phương.

Mọi thông tin nhận được liên quan đến vấn đề trên sẽ được giữ kín tuyệt đối.

Sự hỗ trợ của bạn sẽ giúp chúng tôi bảo vệ tính chính trực của nhãn hiệu Woolmark.