Your browser is not fully supported. Please upgrade your browser.

Skip to main content
Chứng nhận Woolmark

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm


Chương trình Cấp phép Woolmark dành cho sợi len, vải dệt và hầu hết các hạng mục quần áo, cũng như chăn ga gối đệm, thảm và bọc nệm ghế. Ngoài ra, Công ty Woolmark còn bảo chứng các sản phẩm chăm sóc quần áo như chất giặt tẩy len và các chế độ trên máy giặt, máy sấy, bàn ủi trong chương trình Chăm sóc Trang phục Woolmark.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 


Nhằm đảm bảo duy trì Tiêu chuẩn Chất lượng Woolmark, Công ty Woolmark đã xây dựng một bảng Đặc điểm kỹ thuật và Phương pháp kiểm định toàn diện. Sản phẩm phải đáp ứng hoặc vượt qua các yêu cầu của bảng Đặc điểm kỹ thuật liên quan trước khi được chứng nhận Woolmark. Để đánh giá sản phẩm dựa theo bảng Đặc điểm kỹ thuật, một phòng thí nghiệm được ủy quyền sẽ áp dụng các Phương pháp kiểm định Woolmark phù hợp.

Chương trình Bảo chứng Chất lượng được dùng để đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm sau khi được phê duỵệt ban đầu và tiếp tục theo thời gian. Quy trình này cũng đảm bảo là các đơn vị được cấp phép và phòng lab độc lập được ủy nhiệm diễn giải nhất quán các Đặc điểm kỹ thuật trên toàn cầu.

Đôi khi Công ty Woolmark sẽ cập nhật bảng Đặc điểm Kỹ thuật áp dụng cho các sản phẩm. Những hiệu chỉnh mới nhất về Đặc điểm Kỹ thuật sản phẩm được thông báo cho Bên được cấp phép vào tháng 12/2014. Những thay đổi này có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Các đơn vị được cấp phép hoặc đăng ký cấp phép muốn sử dụng phiên bản năm 2016 của Đặc điểm kỹ thuật trước ngày này, vui lòng liên hệ với văn phòng Công ty Woolmark địa phương hoặc woolmark@wool.com.

Công ty Woolmark không còn thực hiện chương trình Super S thay mặt cho Tổ chức Dệt Len Quốc tế (IWTO) từ ngày 01/07/2021. Các đơn vị được cấp phép hoặc đăng ký cấp phép quan tâm đến chương trình này, vui lòng liên hệ với bà Dalena White (white@iwto.org).

 

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT SẢN PHẨM WOOLMARK, HIỆU LỰC TỪ 01/07/2021


Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm giày dép có chứa len


ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT SẢN PHẨM WOOLMARK, HIỆU LỰC TỪ 01/01/2016


Đặc điểm hàm lượng len


Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm dệt thoi và dệt kim và các nhãn hiệu phụ


Đặc điểm kỹ thuật sản pẩm chăm sóc len


Hàng nội thất và thảm trải sàn


Sản phẩm khác


Đặc điểm kỹ thuật của bán thành phẩm


Da cừu