Your browser is not fully supported. Please upgrade your browser.

Skip to main content
Chứng nhận Woolmark

Cách đăng ký chứng nhận Woolmark


Khi sản phẩm có chứng nhận Woolmark, điều đó có nghĩa là sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo đã được thử nghiệm chặt chẽ, và chứng thực rằng len của bạn là chất liệu tự nhiên, có thể tái tạo và phân hủy sinh học.

Khi sản phẩm của bạn được cấp chứng nhận Woolmark, bạn sẽ là đơn vị được cấp phép, có thể tiếp cận nguồn tin chuyên sâu và kiến thức chuyên môn trong ngành không đâu sánh bằng.

Đăng ký chứng nhận Woolmark

Điền vào biểu mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn để trao đổi về bước tiếp theo để doanh nghiệp của bạn được Chứng nhận.